Katalog OPAC

Katalog on-line umożliwia przeszukiwanie elektronicznej bazy danych PBW Filii
w Będzinie. Katalog dostępny jest w godzinach pracy biblioteki.

Chwilowo nie ma możliwości zamawiania książek za pomocą katalogu on-line.
Dostępność wybranych tytułów można potwierdzić tel. 32 267 49 34 lub
mailowo:

WEJŚCIE do systemu.
| POMOC