Historia Biblioteki

Biblioteka w BędzinieHistoria Biblioteki Pedagogicznej jest ściśle związana ze środowiskiem oświatowym Będzina i Powiatu Będzińskiego. Nie ma formalnego aktu powołania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Będzinie. Za oficjalny, udokumentowany początek istnienia biblioteki uważamy rok 1952, kiedy to dokonano pierwszych wpisów do księgi inwentarzowej księgozbioru. Nazwa biblioteki brzmiała wówczas: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Będzinie. Zaczątek księgozbioru stanowiły pozycje pochodzące z darów osób oraz od różnych instytucji kulturalno-oświatowych. Pierwszą siedzibą Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej było pomieszczenie w Inspektoracie Szkolnym, znajdujące się w budynku Powiatowej Rady Narodowej w Będzinie. Na podstawie dostępnej dokumentacji można stwierdzić, że pod koniec 1950 roku księgozbiór ten liczył już 1472 woluminy. Jednakże za udokumentowany oficjalny początek biblioteki uważamy rok 1952, kiedy to dokonano pierwszych wpisów do księgi inwentarzowej księgozbioru.


W 1958 roku – dzięki staraniom ówczesnego kierownika Pani Reginy Trząski – biblioteka została przeniesiona do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie.
I tym razem powierzchnia przydzielonego pomieszczenia była niewystarczająca, więc ponownie zmieniono lokalizację. Po szesnastu latach Biblioteka Pedagogiczna uzyskała siedzibę w Szkole Podstawowej nr 6 w Będzinie (w dzielnicy Koszelew). Powierzchnia placówki znacznie się powiększyła po likwidacji szkoły. Po reformie administracyjnej w 1976 roku, biblioteka zmieniła status prawny i nazwę. Nie była to już Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Będzinie, ale Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – Filia w Będzinie. Ostatnia przeprowadzka w historii biblioteki miała miejsce w 1982 roku. Przeniesiono wówczas Filię PBW do centrum Będzina, do budynku dawnego Wydziału Oświaty przy ulicy Małachowskiego 29.

Ta korzystna lokalizacja trwa do dnia dzisiejszego.
Chronologiczne kierownikami placówki byli nauczyciele-bibliotekarze:

· Pani Regina Trząska,
· Pani Halina Księżyk,
· Pani Helena Bańczyk,
· Pani Jadwiga Fijałkowska,
· Pani Maria Helczyńska.
· od 1970 roku do 31 sierpnia 2006 - Pani Grażyna Kaczmarek
· od 1 września 2006 do chwili obecnej - Pani Magdalena Durleta.

W czasie ponad pięćdziesięcioletniej historii biblioteki, sukcesywnie powiększał się księgozbiór, wzrastała liczba czytelników i wypożyczeń bibliotecznych. W roku 1955 było zapisanych 79 czytelników, a księgozbiór liczył 2316 woluminów. W 1991 roku nastąpił przełom, zapisanych do biblioteki zostało 1171 użytkowników, księgozbiór liczył 35036 woluminów, natomiast zanotowano 11253 wypożyczenia. Kilka lat później w 2003 roku 2039 zarejestrowanych użytkowników mogło korzystać z ponad 40 tysięcy woluminów
i zanotowano 17715 wypożyczeń. W czytelni można korzystać z około 2 tysięcy roczników i 70 tytułów czasopism. W ostatnich latach zaczęto również nabywać zbiory audiowizualne.

Posiadane katalogi: alfabetyczny, UKD, Kartoteka Zagadnieniowa, Katalog Scenariuszy Szkolnych, Katalog Zbiorów Multimedialnych, Katalog Czytelni, Kartoteka Osobowa, Silesiana – Zagłębiana.