Komunikaty

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Temat: Teatrzyk kamishibai - KOD 563W/BE
Termin: 29 listopada 2017 r. godz. 14.30
Prowadząca: Gabriela Niemiec - konsultant ROM-E Metis w Katowicach
Miejsce: PBW Filia w Będzinie, ul. Małachowskiego 29
Koszt: 20 zł
Wpłaty należy dokonać na 7 dni przed szkoleniem na konto ROME Metis
w Katowicach https://www.metis.pl/kontakt/Itemid,3/
ZAPISY pod numerem tel. 32 267 49 34
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.Zapraszamy na spotkanie szkoleniowo - organizacyjne

"Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu będzińskiego"
w dniu 1 grudnia 2017 roku (piatek) na godz. 12.00 w czytelni naszej biblioteki.
Prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 32 267 49 34
lub mailowo.

Serdecznie zapraszamy!Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2017/2018
/ więcej /

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
PLATFORMA IBUK LIBRA
iBUK
Zapraszamy do nieodpłatnego korzystania z publikacji
w formie elektronicznej dostępnych na platformie IBUK LIBRA.

LISTA TYTUŁÓW

JAK DODAĆ KOD PIN

LIBRA IBUK - POMOC