Komunikaty

Szanowni Czytelnicy,

informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) biblioteka nie będzie udostępniała zbiorów bibliotecznych z powodu zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej PBW w Katowicach.

Za utrudnienia przepraszamy.

-----------------------------

KONFERENCJA REGIONALNA

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w 9. edycji Konferencji Regionalnej pt. Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł - w tym roku poświęconej 100. leciu Powstań Śląskich 1919-1920-1921.

Termin: 19 września 2019 r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 16.00
Miejsce: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Kopalnia Guido, Łaźnia Łańcuszkowa, Zabrze, ul. Wolności 408

Szczegółowe informacje i zapisy na: https://www.metis.pl/korzenie2019

-----------------------------


OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH w roku szkolnym 2018/2019
/ Więcej /


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami.
Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Poradnik RODO  / więcej /


PLATFORMA IBUK LIBRA
iBUK
Zapraszamy do nieodpłatnego korzystania z publikacji
w formie elektronicznej dostępnych na platformie IBUK LIBRA.

LISTA TYTUŁÓW 2018 - 2019

JAK DODAĆ KOD PIN

LIBRA IBUK - POMOC