Komunikaty

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Temat: Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych - KOD 590 W/BE
Termin: 21 lutego 2018 r. (środa) godz. 14.30 - 17.00
Prowadząca: Gabriela Niemiec - konsultant ROM-E Metis
Koszt: 20 zł do zapłaty przelewem na konto Metisu - / więcej /

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel. 32 267 49 34
Serdecznie zapraszamy!WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacyjno-Metodycznym "Metis" w Katowicach - / OFERTA /WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wojewódzkim "Wielka Liga Czytelników".
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych
i organizowany  jest na dwóch poziomach : klasy 1-3 i 4-7
Warunkiem udziału jest pobranie formularza zgłoszeniowego ze strony http://wielka-liga.pl/zgloszenia/ Następnie wypełniony, opieczętowany i podpisany formularz należy dostarczyć do koordynatora powiatowego, którym jest:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.Lompy w Katowicach,
Filia w Będzinie
ul. Małachowskiego 29
42-500 Będzin
tel. 32 267 49 34
bedzin@pbw.katowice.pl

> REGULAMIN
Termin dostarczenia formularza zgłoszeniowego mija 15 stycznia 2018 rokuPodstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2017/2018
/ więcej /

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
PLATFORMA IBUK LIBRA
iBUK
Zapraszamy do nieodpłatnego korzystania z publikacji
w formie elektronicznej dostępnych na platformie IBUK LIBRA.

LISTA TYTUŁÓW

LISTA DODATKOWYCH TYTUŁÓW 2017 - 2018

JAK DODAĆ KOD PIN

LIBRA IBUK - POMOC