Komunikaty


SIEĆ BIBLIOTEKARZY

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu "Sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu będzińskiego" w dniu 8 grudnia (czwartek) o godz. 12.00.

Tematem spotkania będzie "Jak prowadzić bloga?", a naszym gościem będzie
Pani Barbara Michałek - kierownik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy ze Środowiskiem PBW w Katowicach.

Prosimy o potwierdzenie udziału tel. 32 267 49 34
Serdecznie zapraszamy!SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Temat: Stres w pracy nauczyciela. Jak radzić sobie ze stresem w pracy?

Termin: 2 grudnia 2016 r. (piątek) godz. 14.30 - 16.30
Prowadzący: Tomasz Wojtasik – konsultant ROM-E Metis
Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Filia w Będzinie,
ul. Małachowskiego 29

Koszt: 15 zł

Wpłaty wyłącznie przelewem na konto bankowe
ROM-E Metis, ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice
ING Bank Śląski S.A
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na tydzień przed planowanym
szkoleniem, oraz o dokładne wpisanie tytułu przelewu: data, tytuł i kod szkolenia - 525W/BE

Zapisy pod numerem tel.: 32 267 49 34
Serdecznie zapraszamy!
PLATFORMA IBUK LIBRA
iBUK
Zapraszamy do nieodpłatnego korzystania z publikacji
w formie elektronicznej dostępnych na platformie IBUK LIBRA.

LISTA TYTUŁÓW

JAK DODAĆ KOD PIN

LIBRA IBUK - POMOC